ДОБРЕ ДОШЛИ НА МОЯТ БЛОГ!

ДОБРЕ ДОШЛИ НА МОЯТ БЛОГ!

18.02.2015 г.

ДВЕТЕ ТОЧКИ
Когато упражнявате изкуството на двете точки, то разкрива една нова парадигма за това какво можете да правите или да постигнете със сетивните си възприятия при докосване. Ако положите необходимите усилия и се упражнявате ежедневно, ще започнете да съзирате скритата реалност и нейната сложност зад булото на обичайните събития. Нещата вече не просто се случват, вие започвате да поемате отговорността за съзидателното прилагане на универсалната енергия, за живота и изживяванията си като пряка обратна информация относно това, което сте задействали в миналото.
Искам да подчертая, че това наистина не е физически процес, нито пък има нещо общо с често използваната идея за „протичащата енергия". Този процес се проявява виртуално и в повечето случаи мигновено, въпреки че въздействията и ефектът на двете точки, както и другите процедури, които преподавам, определено могат да се „заиграят" и повече време. Ако приемате това като загуба на време или смятате, че хабите излишно енергия, тогава изживяването ви с енергийната матрица ще се ограничи с това, което очаквате да видите или да преживеете.
Намирането на двете точки има две практически цели. Първо, то ви дава нещо, което можете да измерите, за да забележите какво е различното, когато нещо се промени. Посредством акта на наблюдаване и измерване на промените вие се научавате да отчитате и репродуцирате това, което чувствате и приемате за успешен резултат.
Второ, това упражнение на въображението ви свързва с другия човек, но не като физическо тяло. Вие си взаимодействате по сложни взаимнообвързани структури или холографски изображения на организираната и задействана от съзнанието енергия. Чрез фокусирането върху качествата на две взаимно свързани точки въображението ви влиза в този процес и служи като фокус за намерението ви. Играейки си с въображението по един забавен начин ние се научаваме да преминаваме в състояние на нищото, където няма никакви ограничения, за да получим по-значими и убедителни резултати. Когато приемем нищото, тогава получаваме достъп до всичко.

Преглед на двете точки
Определете точка върху себе си или на тялото на пациента, която при докосване се усеща твърда, стегната и неподвижна.
Намерете втора точка, която си взаимодейства с първата и двете се усещат още по-стегнати и напрегнати, сякаш между двете ама магнитно привличане.
Създаването на тази донякъде условна връзка между двете точки дава възможност да се направят измервания. Не забравяйте, че според квантовата теория не можете да наблюдавате нещо, без да сте обвързани с него и без да си взаимодействате. Актът на наблюдение на връзката между тези точки е вашите чувства и въображение всъщност я създава такава. Това въвлича информацията и в резултат разпада вълната на материята/съзнанието, която сте избрали за наблюдение и взаимодействие.
Сега забележете какво е различното. Областта между двете точки вероятно се усеща като по-мека и по-подвижна. Може да се наблюдават и промени в дишането, партньорът ви може да почувства затопляне или да се зачерви. Често тялото започва да се олюлява или да се движи под такта на някаква първична ритмична сила. Застанете зад пациента си, защото ако наистина влезете в състоянието, което ви описвам, той може мигновено да загуби съзнание. Добре е да сте готови за всичко, в това число внезапен изблик на смях, плач или някаква   друга   форма   на   емоционално   или   физическо разтоварване.
Основни моменти, които не трябва да се забравят:
1. За да се измери каквото и да било, са необходими най-малко две точки.
.2. За да научите нещо ново, трябва да започнете да забелязвате какво е различно.
3. Отбелязването на различното ви помага да направите критична преценка и открива възможност за създаване на нов път с най-малкото действие.


 С други думи, вие създавате нова дейност, която с повече практика се превръща в ново умение.

                                                                
http://www.reikiforever.com/


РЕЙКИ ПРОЕКТ


БЪЛГАРСКА РЕЙКИ АСОЦИАЦИЯ